Samen Ontwikkelen

Zoeken

Transformatie Keer-weer

Transformatie Keer-weer

Het verkeersonderzoek is vastgesteld
Het verkeersonderzoek is in december 2022 vastgesteld in de gemeenteraad en gepresenteerd aan de bewoners en ondernemers. De uitkomst is dat de Keer-weer niet doorgetrokken wordt naar de Europaweg en dat er verbeterpunten nodig zijn. Het gaat om de Keer-weer, de Dirk van Santhorstweg, de Noordbuurtseweg (van Dirk van Santhorstweg tot Miening) en de Miening .

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Keer-weer zijn ontwikkelkaders nodig
Dit is nodig om plannen van ondernemers, pandeigenaren en bewoners goed te kunnen beoordelen. Deze ontwikkelkaders worden opgesteld samen met gemeente, gebruikers en omwonenden. Door vacatures is er nog geen planning voor het opstellen van deze ontwikkelkaders. Binnenkomende aanvragen nemen we uiteraard wel in behandeling.

Nieuwe ontwikkelvraag voor het noordelijk deel van het visiegebied Keer-weer
De wens van de grondeigenaren is om op deze locatie woningen te ontwikkelen. Dat past binnen de visie voor dit gebied. Dit project is losgekoppeld van het project Keer-weer en heet nu “Ontwikkeling Europaweg 2  ”.

Project herinrichting Miening, Noordbuurtseweg-noord en Dirk van Santhorstweg
De herinrichting van de wegen Miening, Noordbuurtseweg-noord en Dirk van Santhorstweg is vanaf nu ook los project. Deze drie wegen worden door team Buitenruimte verder opgepakt. Een  planning hiervoor volgt later.

 


Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de nieuwe projectleider Myrna Plomp. U bereikt haar telefonisch: 071-580 6300 of per e-mail: m.plomp@zoeterwoude.nl.

Daarnaast kunt u contact opnemen met projectsecretaris Laura Brobbel: l.brobbel@zoeterwoude.nl.

 

.

← Alle projecten in Zoeterwoude-Dorp