Samen Ontwikkelen

Zoeken

Vitaal Dorpscentrum

Samenwerken aan een toekomstbestendig dorpscentrum

De gemeente vindt het belangrijk dat Zoeterwoude-Dorp wordt voorzien van een toekomstbestendig, economisch gezond, levendig en aantrekkelijk dorpscentrum. In het centrum moeten voldoende voorzieningen zijn voor de inwoners van het dorp.

Het ontwerp van het nieuwe dorpscentrum

De afgelopen tijd heeft een werkgroep van bewoners en ondernemers aan uitgangspunten gewerkt voor het ontwerp: ‘Een vitaal dorpscentrum’. De werkgroep deelde uiteenlopende meningen, maar hebben in samenwerking een helder plan opgesteld. Medewerkers vanuit de gemeente zijn aangeschoven om mee te denken en te adviseren. Gebaseerd op de bijeenkomsten en input van de belanghebbenden zijn vijf belangrijke thema’s naar voren gekomen met betrekking tot het ontwerp:

1. Duidelijke inrichting en extra parkeerplaatsen Dr. Bouwdijkstraat

De inrichting van de kruispunten van de Dr. Bouwdijkstraat met de Kerklaan en Dorpsstraat krijgt een duidelijkere verkeersfunctie met minder overmaat aan verharding. Er komen enkele extra parkeerplaatsen waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele bouw van extra appartementen of een horecagelegenheid aan het Dorpsplein.

2. Een gezellig Dorpsplein

Het doel is om een plein te creëren waar het prettig is om te verblijven. Bepalende factoren voor een prettig plein zijn de wanden rondom een plein, geborgenheid en ruimte om te zitten en te verblijven.

Door het toevoegen van bebouwing op de kop van het plein, het opknappen van de bestaande gevels en het meer betrekken van de kerk ontstaat een echt plein. Een groene inrichting met prettige zitplekken, een watertappunt en ruimte voor enkele marktkramen met electrapunten en een terras draagt bij aan een sfeervol dorpsontmoetingsplein voor jong en oud.

3. Prettig boodschappen doen in de Dorpsstraat

De winkels in de Dorpsstraat lenen zich vooral voor het boodschappen doen. Belangrijke wens is om de winkels die er zijn te koesteren en te faciliteren. Dat betekent een goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen. Veel mensen komen voor een kort bezoek naar de Dorpsstraat, een grootdeel daarvan komt met de fiets. Daarom komen de autoparkeerplaatsen in de straat te vervallen. Er blijven wel gehandicapten-parkeerplaatsen en laad- en losplekken. Door alle parkeerplaatsen te laten vervallen, voorkomen we dat mensen rondjes door de Dorpsstraat en Dr. Bouwdijkstraat rijden op zoek naar een vrije parkeerplaats.

4. Aantrekkelijk en makkelijk parkeren bij het centrum

Parkeergelegenheid is te vinden aan de randen van het dorpscentrum. Hierdoor ontstaat in het centrum ruimte om invulling te geven aan de andere wensen die er zijn. De parkeerplaatsen aan de Dr. Kortmannstraat en de Loethe worden verbeterd en uitgebreid. Dit is mogelijk door de langsparkeerplaatsen aan de Dr. Kortmannstraat op te heffen. Hierdoor ontstaat ruimte om het parkeerterrein met aan één kant haaksparkeren aan te passen naar een parkeerterrein met aan twee zijden schuin parkeren. 

5. Voorkomen van overlast en veilig gebruik voorzieningen Loeth

Vanuit de bewoners is vooral het veilig lopen en fietsen als aandachtspunt benoemd en dan specifiek het oversteken. In de huidige situatie zijn een aantal kruisingsvlakken als rechthoek uitgevoerd, met daarop geen aparte plekken voor de verschillende verkeersdeelnemers. De achterliggende gedachte was dat dit ervoor zorgt dat auto’s langzamer rijden en dat het oversteken voor langzaam verkeer makkelijker wordt. In de praktijk wordt dat door mensen niet zo ervaren. Met de nieuwe inrichting ontstaat een situatie die overzichtelijker en hierdoor verkeersveiliger is. Op verzoek van bewoners is daarbij ook aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de speelplaats aan de Loethe.

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is belangrijk voor Zoeterwoude en is meegenomen in het schetsontwerp. In dit ontwerp wordt, waar mogelijk, materiaal hergebruikt om circulariteit te bevorderen en kosten te verminderen. Daarnaast is groen toegevoegd om klimaatadaptatie te integreren en hittestress te beperken.

Project fase 1 

Het project wordt in twee fases uitgevoerd. De eerste fase gaat over het oplossen van dringende problemen. Hieronder vallen onder andere:

  • Riolerings- en bestratingswerk
  • Verplaatsen afvalcontainers
  • Het maken van ondergrondse afvalcontainers
  • Uitbreiden parkeerplaatsen
  • Aanbrengen blauwe zone parkeerplaatsen
  • Kruising veilig maken voor fietsers en voetgangers
  • Voetpaden maken op de Loethe
  • Veiligheid rondom post- en pinkast verbeteren.

Het werkgebied loopt verder dan het werkgebied van het project ‘Dorpscentrum’. De werkzaamheden lopen door tot aan de kruising met het Veldboeket. De eerste fase start in 2023.

Project fase 2

In de tweede fase zit ook ontwikkelruimte voor pandeigenaren. De plannen voor de tweede fase zijn nog niet afgerond. Zodra wij over meer informatie beschikken, stellen wij u op de hoogte.

Contact

Voor meer informatie of vragen over dit project kunt u terecht bij projectsecretaris Laura Brobbel: l.brobbel@zoeterwoude.nl.

← Alle projecten in Zoeterwoude-Dorp