Samen Ontwikkelen

Zoeken

Zonnegaarde

In de wijk Zonnegaarde is de openbare ruimte licht verzakt. Daarnaast zijn er problemen met hoge grondwaterstanden. Daarom gaan we de wijk gedeeltelijk ophogen en leggen we een apart regenwaterriool aan. Dat biedt kansen om gelijk de openbare ruimte opnieuw in te richten. Samen met de bewoners kijken we naar een zo optimaal mogelijke, groene inrichting.

Vanaf maandag 22 augustus 2022 gaan wij starten met de bestrating en rioolwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen bestaan uit het vervangen van de verharding en het aanbrengen en deels vervangen van de riolering in opdracht van de gemeente Zoeterwoude. Werktijden vanaf 7.00 uur tot 17.00 uur. Planning werkzaamheden vanaf week 34-2022 (maandag 22 augustus) tot circa week 18 (medio mei) 2023. Een en ander afhankelijk van weers- en/of onvoorziene omstandigheden.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jan Koeckhoven: j.koeckhoven@zoeterwoude.nl.

← Alle projecten in Zoeterwoude-Dorp