Samen Ontwikkelen

Zoeken

Rijndijk Aardgasvrij 2030

Zonder aardgas

Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij als broeikasgas vrij. Broeikasgassen zorgen dat zonnewarmte gevangen blijft in de dampkring, waardoor de aarde opwarmt. Dat leidt weer tot een keten van problemen die we uiteindelijk het klimaatprobleem noemen.

De voorbereiding

In 2019 is het voorbereidingsproces voor aardgasvrij Zoeterwoude Rijndijk gestart. Dit voorbereidingsproces duurt ongeveer twee jaar en gebeurt in samenwerking met de werkgroep waar ongeveer 20 inwoners van Rijndijk zich hebben aangemeld. Tijdens dit voorbereidingsproces worden onder meer alle alternatieven (zie de scenario’s) tegen elkaar afgewogen op zowel sociaal, financieel en technisch vlak.

De uitvoering

Na twee jaar voorbereidingsproces zijn nog een aantal jaren gereserveerd om tot uitvoering te komen. Hoelang het precies gaat duren is op dit moment niet met zekerheid te zeggen, omdat het onder andere sterk afhankelijk is van de soort oplossing. Dit is gedaan om huiseigenaren de gelegenheid te geven om op een natuurlijk moment (bijvoorbeeld wanneer de cv-ketel toch aan vervanging toe is) over te gaan op de alternatieve warmtevoorziening. De verwachting is dat dit proces voor Zoeterwoude Dorp hetzelfde zal zijn.

Contact

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de projectleider Baktash Ibrahimi: 0715806382 of via e-mail: b.ibrahimi@zoeterwoude.nl.

← Alle projecten in Zoeterwoude-Rijndijk