Samen Ontwikkelen

Zoeken

Verkeerssituatie Hoge Rijndijk

Problematiek verkeer Hoge Rijndijk

Al lange tijd speelt de problematiek over verkeer op de Hoge Rijndijk. Er is al veel nagedacht en overleg gevoerd over oplossingen voor de korte en de lange termijn.

In januari 2022 hebben we een verkeerskundig adviesbureau de opdracht gegeven om een ontwerp, planning en begroting te maken. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek maken we een plan voor de korte en lange termijn. Het plan wordt vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. Zij nemen hierover uiteindelijk het besluit en stellen het budget beschikbaar.

Verkeersonveilig

In februari 2022 is er een verkeersveiligheidsonderzoek Hoge Rijndijk geweest in de vorm van een online enquête. De resultaten laten zien dat vrijwel het gehele traject van de Hoge Rijndijk als verkeersonveilig wordt ervaren. (In de bijlage vindt u meer informatie over de uitslag van de enquête).

De verkeersonveiligheid bestaat volgens de bewoners vooral uit hardrijden, het negeren van de verkeersregels en het negeren van oversteekplaatsen. De veroorzakers van deze onveilige situaties zijn vooral personenauto’s, vrachtauto’s en landbouwverkeer. Uit het onderzoek blijkt dat de gedupeerden in de meeste gevallen fietsers en voetgangers zijn.

Het plan

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een plan gemaakt. Aan de hand van de resultaten van de enquête en de analyse van eerder uitgevoerde tellingen en metingen zijn een aantal varianten opgesteld voor de Hoge Rijndijk. Deze varianten zijn beoordeeld door een verkeerskundig adviesbureau in samenspraak met de gemeente. Op basis van deze beoordeling is een ontwerpvoorstel gemaakt welke op 1 november 2022 op een inloopbijeenkomst is gepresenteerd.

De reacties van bewoners op het ontwerpvoorstel worden met het verkeerskundig adviesbureau besproken. Zo mogelijk wordt hiermee in het definitieve schetsontwerp rekening gehouden.

In het eerste kwartaal van 2023 wordt naar verwachting het definitieve schetsontwerp ontvangen en op de website gepresenteerd. Daarna worden de kosten berekend van het voorgestelde plan. Dit zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Contact

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Zoeterwoude. De link vindt u onder het kopje ‘meer informatie’.

Voor overige informatie kunt via e-mail contact opnemen met Jan Koeckhoven: j.koeckhoven@zoeterwoude.nl

← Alle projecten in Zoeterwoude-Rijndijk