Samen Ontwikkelen

Zoeken

De nieuwe Bernardusschool

Kwaliteit en capaciteit

De gemeente heeft besloten het huidige gebouw van de Bernardusschool te slopen en een nieuw gebouw te realiseren. Vervangende nieuwbouw is nodig om te komen tot passende huisvesting voor de school en de opvang. Op deze pagina meer informatie over wat dit betekent.

De bestaande Bernardusschool is in 1975 gerealiseerd. Daardoor sluit deze niet meer aan bij de huidige kwaliteitseisen waaraan een schoolgebouw zou moeten voldoen.
Daarnaast overstijgt het verwachte leerlingaantal de maximale capaciteit van de bestaande school. Dit is het gevolg van de komst van extra bewoners uit de nieuwe wijk Verde Vista.

ONTWERP

De Bernardus bevindt zich momenteel in de contractfase. Dat betekent dat de fase van Definitief Ontwerp (DO) is afgerond. De Bernardusschool wordt een compact gebouw waarbij op begane grond niveau de school een duidelijke relatie krijgt met zijn omgeving door een zacht hellende vorm die aansluit op het park. Doordat de bovenbouw een loodrechte vorm krijgt, wordt er relatie gelegd met de omliggende stedenbouwkundige structuur. De gevelcompositie bestaat uit een hoge groene metselwerk plint met twee daarboven gelegen lagen uitgevoerd in goudkleurige aluminium beplating. De plint, de bovenbouw, de gebouwvorm en keuze van materialen vormen een betekenisvolle, vanzelfsprekende compositie in het park.

PLANNING
De omgevingsvergunning is momenteel ingediend volgens planning en verleend door de gemeente. Nadat publicatie van de aanbesteding is op basis van een selectieprocedure een vijftal partijen geselecteerd voor realisatie.
Als gemeente hebben wij de bouwvoorbereiding voor het ter beschikking stellen van de bouwgrond al in gang gezet. De bouwgrond dient door ons per oktober dit jaar bouwrijp te worden opgeleverd.
De uitvoering gaat uit van een oplevering eind september 2024, waarbij in het laatste kwartaal van 2024 de school de nieuwe locatie in gebruik gaat nemen.

PROJECTLEIDER
Namens de gemeente is de heer J. (Jermain) Thurnim aangesteld als projectleider onderwijshuisvesting. Als projectleider begeleidt hij alle onderwijszaken die bouwkundig zijn gerelateerd. Jermain heeft ruime ervaring in onderwijsland en heeft in het verleden meerdere scholen gerealiseerd. U kunt contact met hem opnemen door te bellen naar (071) 580 6300 of een e-mail te sturen naar gemeente@zoeterwoude.nl

← Alle projecten in Zoeterwoude-Rijndijk