Samen Ontwikkelen

Zoeken

De nieuwe Bernardusschool

Kwaliteit en capaciteit

De bestaande Bernardusschool is in 1975 gerealiseerd. Daardoor sluit deze niet meer aan bij de huidige kwaliteitseisen waaraan een schoolgebouw zou moeten voldoen.

Daarnaast overstijgt het verwachtte leerlingaantal de maximale capaciteit van de bestaande school. Dit is het gevolg van de komst van extra bewoners uit de nieuwe wijk Verde Vista.

Nieuwbouw

Vervangende nieuwbouw is nodig om te komen tot passende huisvesting voor de school en de opvang. Daarom heeft de gemeente besloten het huidige gebouw te slopen en een nieuw gebouw te realiseren. Hiervoor wordt een deel van de sloot gedempt en de Oranjelaan verlegd. Het gedempte water wordt gecompenseerd in de groenzone achter de tennisbanen.

Een nieuw schoolplein

Op de plek van de huidige Bernardusschool wordt een nieuw schoolplein en een groene openbare ruimte gerealiseerd. De bouwvergunning wordt voor het einde van het jaar aangevraagd. Naar verwachting start de bouw voor het eerste kwartaal van 2024.

Op dit moment heeft de gemeenteraad extra budget goedgekeurd in verband met de huidige prijsstijgingen. Het ontwerp, zoals toegevoegd in de bijlage, is op 20 december definitief gereed.

De bouwvergunning wordt voor het einde van het jaar aangevraagd. De school wordt gebouwd op de sloot die is gedempt. In die sloot ligt nu zand dat in moet klinken. De verwachting is dat het inklinken tot het derde kwartaal zal duren.

De start van de bouw staat nu gepland voor het eerste kwartaal van 2024.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ricardo Dorst: ricardo@dorst-interim.nl

← Alle projecten in Zoeterwoude-Rijndijk